Anunţuri şi Evenimente

Experții ProConsulting au analizat și au propus optimizarea organigramei și proceselor din cadrul CET-Nord

Optimizarea organigramei și a proceselor în cadrul SA „Centrala Electrica cu Termoficare Nord” (CET-Nord) a fost scopul unui proiect de consultanță inițiat de întreprindere în iulie 2019 și efectuat de o echipă de 5 consultanți din cadrul ProConsulting SRL.

Scopurile proiectului sunt optimizarea structurii organizatorice și optimizarea business-proceselor din cadrul întreprinderii. Odată atinse, aceste obiective vor genera creșterea eficienței managementului companiei, inclusiv prin prisma reducerii costurilor.

Implementarea proiectului a început în iulie 2019, iar prezentarea recomandărilor finale este planificată pentru luna noiembrie a acestui an.

Cei 5 experți din cadrul ProConsulting au început implementarea proiectului prin efectuarea analizei diagnostice a structurii organizatorice și a proceselor CET-Nord, în cadrul grupurilor de lucru compuse din top-managementul companiei, dar și șefii subdiviziunilor întreprinderii. Următoarea etapă a fost elaborarea organigramei companiei și a fiecărei subdiviziuni în parte, precum și a hărților detaliate ale proceselor. În prezent se lucrează la elaborarea recomandărilor cu privire la acțiunile pentru implementarea schimbărilor.

După aprobarea schimbărilor propuse, angajații CET-Nord vor fi instruiți de către echipa ProConsulting să se conducă de noile hărți ale proceselor.

Realizarea acestui proiect va permite șefilor subdiviziunilor să-și organizeze eficient activitățile, să monitorizeze și să controleze volumele de lucru, precum și timpul de muncă al angajaților. Implementarea cu succes a proiectului va crea oportunități și premise pentru automatizarea proceselor și pregătirea pentru certificare în Sisteme de management a calității (ISO), ceea ce va condiționa ulterior creșterea nivelului de încredere din partea consumatorilor și îmbunătățirea imaginii întreprinderii.

SA „Centrala Electrica cu Termoficare Nord” (CET-Nord) este o companie strategică, de importanță națională, care activează în municipiul Bălți din anul 1956, și în prezent produce energie termică și electrică prin cogenerare, pentru cei aproape 100 mii locuitori ai municipiului.