PAC II

Proiectul de Ameliorare a Competitivității, Faza II (PAC 2), Linia de Credit

 

 

Tip finanțare 

Credite preferențiale

Beneficiari eligibili

Întreprinderi private, care operează pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin 2 ani, cu capital privat de min. 75%.

Investiții eligibile 

Exporturi directe și indirecte, desfășurate pe întreg teritoriul țării (inclusiv în orașele Bălţi și Chişinău). Exporturile legate de activitățile în sectoarele agriculturii, prelucrarea produselor agricole, producerea de bunuri și servicii (cu excepția serviciilor de consultanță), care vor fi legate direct sau indirect de generarea de venituri din exporturi. Exportatorii indirecți vor fi angajați în prestarea de mărfuri sau servicii pentru întreprinderile exportatoare. Suma totală recreditată exportatorilor indirecți nu va depăși raportul de 30 % din Linia de Credit.

Proiectele investiţionale pot include până la 40% capital circulant. Pot fi finanțate proiecte integral pentru capital circulant independent destinat activității de export. Capitalul circulant independent, care nu este aferent procesului de producere orientat spre exporturi – nu va fi finanțat. De asemenea nu poate fi finanțat capitalul circulant pentru utilități, petrol și alte surse de energie, salarii (cu excepția salariilor integrate în contractele de construcții civile), mărfurile finite gata pentru consum și revânzarea lor.

Suma creditului 

Suma maximală pentru un sub-împrumut pentru proiecte investiționale – echivalentul a 800 mii USD, iar pentru capital circulant și materie primă – echivalentul a 500 mii USD. Suma totală maximală pentru un beneficiar – echivalentul a 800 mii USD.

Rata dobânzii Se negociază cu banca participantă

Termenul 
Până la 8 ani pentru sub-proiecte investiționale (care pot include până la 40% capital circulant) și până la 4 ani pentru sub-împrumuturile pentru capital circulant independent. Pot fi finanțate 100% din cheltuielile eligibile ale sub-împrumutului. 

Perioada de grație Se negociază cu băncile intermediare, depinde de specificul activităților finanțate. 

Alte facilități 

Este posibilă finanțarea retroactivă a cheltuielilor eligibile, finanțate de băncile eligibile în perioada până la intrarea in vigoare a Liniei de Credit, dar nu mai devreme de 180 zile din data prezentării cererii de către banca la DLC.

Finanțator Banca Mondială 

Expiră la data 11/30/2019 

Etapa de dezvoltare a afacerii ieșire la export 

 

Proiectul Ameliorarea Competitivității: PAC-2 (Granturi)

 

Tip finanțare 

Granturi / Subvenții

Scopul finanțării 

PAC II oferă IMM-urilor din Republica Moldova suport financiar pentru a investi în servicii de dezvoltare a afacerii care vor ajuta întreprinderile să-și sporească competitivitatea la export

Beneficiari eligibili 

IMM-urile din Republica Moldova cu până la 249 de angajați. Întreprinderile pot fi considerate eligibile dacă vor prezenta un proiect de îmbunătățire a afacerii ce demonstrează sporirea competitivității la export. Prioritate vor avea IMM din sectoarele: – produse alimentare şi băuturi; – produse electronice şi mecanice; – textile şi îmbrăcăminte – tehnologii informaționale și externalizarea proceselor de afaceri

Investiții eligibile Servicii de dezvoltare a afacerii

Suma grantului 

Grantul va acoperi până la 50% din costul serviciilor de dezvoltare implementate. Suma maximă per beneficiar constituie echivalentul a 200.000 MDL.

Finanțator Asociația Internațională de Dezvoltare (AID)

Expiră la data 12/31/2019

Etapa de dezvoltare a afacerii extinderea afacerii, ieșire la export

Pentru mai multe detalii și consultare: +373 69 602 572; +373 22 210 089; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.