Certificate şi acreditări

În activitatea sa, compania ProConsulting colaborează cu bănci comerciale şi instituţii de microfinanţare locale, cât şi cu programe internaţionale de finanțare, în implementarea diferitor linii de credit.

Compania are parteneri străini, printre care: Balanced Scorecard România – parteneriat exclusiv - (soft specializat și treninguri în sisteme de evaluare a performanței BSC – Balanced Scorecard sau Sistem de indicatori echilibrați, KPI indicatori cheie de performanță), Alt Invest Rusia (soft specializat și treninguri în analiza financiară și investițională), BusinessStudio Rusia (soft specializat și treninguri în sisteme de evaluare a performanței BSC, KPI, reengineering business procese, managementul calității, Alpha Plan Consultants (parteneriat pentru dezvoltarea relațiilor de afaceri între companiile din Moldova și Grecia).

Compania participă în proiecte organizate de instituții locale şi internaţionale, precum: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare), USAID (Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională), GIZ (Biroul de Cooperare Internațională al Germaniei), Ministerul Economiei, Agenția de Dezvoltare Regională, etc.

Compania ProConsulting este acreditată în cadrul programului BERD, Business Advisory Services Moldova (TAM/BAS) şi în cadrul proiectului „Ameliorarea Competitivităţii” desfăşurat de Ministerul Economiei şi Camera de Comerţ şi Industrie, cu susţinerea financiară a Băncii Mondiale.

ProConsulting este unica companie de consultanţă din Republica Moldova atestată de Asociația Națională a firmelor de consultanță și training în management din România (AMCOR), care este la rândul său membru al Federaţiei Europene a Asociaţiilor de Consultanţă, FEACO Brussels, şi al Consiliului Internaţional al Institutelor de Consultanţă în Management, ICMCI.

Compania este membru al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM este instituţia abilitată să susţină şi să reprezinte interesele în ansamblu ale membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri din RM în relaţiile cu organele guvernamentale, cercurile de afaceri străine şi sistemul relaţiilor economice internaţionale).

Compania posedă din 2013 certificat de expert în sistemul de indicatori echilibrați BSC, optimizare și reengineering de business procese, 2013, eliberat de BusinessStudio (Grupul de companii ”Tehnologii moderne în management” din Rusia).