Echipa "ProConsulting"

Compania „ProConsulting” SRL este formată din consultanţi full-time și experți asociați cu experienţă în următoarele domenii: management, marketing, finanțe și investiții, dezvoltare regională și parteneriate publice-private, consultanță juridică, evaluări.

Pentru proiectele de consultanţă de amploare compania colaborează cu consultanți freelance-ri din diverse ramuri ale economiei.

Echipa companiei

 

Anatolie Palade, Co-fondator și Director „ProConsulting”

studii licenţă în Finanţe şi Asigurări,  Academia de Studii Economice din Moldova (2001), diplomă de master „Business şi Administrare” (MBA), Universitatea Newport din SUA (2008)

experienţă experiență de activitate în sistemul bancar, mai mult de 12 experiență în gestiunea şi consultanţă de proiecte naţionale și internaţionale pentru dezvoltarea business-ului privat și acces la finanțare, experienţă de lucru în organizaţii non-guvernamentale și în gestionarea proiectelor de dezvoltare a IMM-urilor în Moldova (IFAD, RISP, PASET, UNDP, USAID), experiență în lansarea Parcurilor Industriale, experiență vastă în start-up-uri și dezvoltarea afacerii, elaborarea studiilor de fezabilitate și proiectelor investiționale, creditarea IMM-rilo, cca 10 ani participare activă în calitate de investitor la lansarea afacerilor în domeniul prestării serviciilor, farmaceutic, producere de materiale de construcții, business treninguri corporative.

domenii de expertiză - project management, management strategic și operațional, acces la finanțare și investiții, planificare și managementul financiar al întreprinderii, dezvoltare regională și Parteneriate Publice Private

certificate Expert în analiza proiectelor investiționale și analiza financiară a întreprinderii (Alt Invest, Rusia), Expert în sistemul de indicatori echilibrați BSC, optimizare și reengineering de business procese (Business Studio Rusia), Auditor intern în sisteme de management al calității conform ISO 9001:2008 (C&I Moldova)

Mariana Radov, Partener asociat „ProConsulting”

 

studii – licenţă în business și administrarea afacerilor, Academia de Studii Economice din Moldova (2000), doctorand în economie şi management (în curs)

 

experienţă - gestiune şi consultanţă în proiecte internaţionale, naţionale şi regionale pentru dezvoltarea business-ului privat, experienţă de lucru în organizaţii non-guvernamentale, organizarea şi gestiunea proiectelor pe consultanţă în management strategic și operațional, dezvoltare  organizaţională, sisteme de performanță (Balanced Scoercard și KPI), proiectare și reengineering de business procese, efectuarea business treningurilor corporative

 

domenii de expertiză­– Project management, Management strategic și operațional, Sisteme de performanță în management (Balanced Scoercard și KPI), Business Process Management

 

certificateExpert în sistemul de indicatori echilibrați BSC, optimizare și reengineering de business procese (Business Studio, Rusia), auditor intern în sisteme de management al calității conform ISO 9001:2008 (S&I Moldova)

 

 

 

Mihaela Negru, Vicedirector “ProConsulting”

 

studii licenţă în Economie Mondială și Relații Economice Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova (2008); master în Ştiințe Economice, Universitatea de Stat din Moldova (2010)

 

experienţă - gestiune şi consultanţă în proiecte internaţionale, naţionale şi regionale pentru dezvoltarea business-ului privat, experienţă de lucru în organizaţii non-guvernamentale, experienţă în organizarea şi gestiunea proiectelor de consultanţă financiară, dezvoltare organizaţională, planuri investiţionale, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, diagnostic financiar, asistenţă în obţinerea finanţărilor, business traininguri corporative.

 

domenii de expertiză ­- finanțe şi investiții, dezvoltare regională şi Parteneriate Publice Private

 

certificate - auditor intern în sisteme de management al calității conform ISO 9001:2008 (S&I Moldova)

 

 

Dumitru Darii, Consultant management “ProConsulting”

 

studii – licenţă în Business şi Administrarea Afacerilor, Universitatea de Stat din Moldova (2008). 

 

experienţă  implicare în proiecte naţionale şi regionale pentru dezvoltarea business-ului privat şi public. Proiecte de implementare a sistemelor de management din grupa ISO şi pregătirea pentru certificare  (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22001, ISO 27001).

 

domenii de expertiză ­– ISO management systems, strategic management (analiza companie, elaborare strategie [Balanced Scorecard, KPI]), proces management (descriere procese, elaborare documente, optimizare procese [Business Process Management]), project management.

 

 

Natalia Saghin, Consultant Senior „ProConsulting”

 

studii – licenţă în economie, Universitatea de Stat din Moldova (2008).

 

experienţă implicare în proiecte internaţionale, naţionale şi regionale pentru dezvoltarea business-ului privat, elaborarea proiectelor de consultanță financiară, planuri investiţionale, planuri de afaceri,  asistenţă în obţinerea finanţărilor, elaborarea planurilor de afaceri în cadrul proiectelor IFAD.

 

domenii de expertiză ­– finanțe și investiții, dezvoltare regională .

 

 

 

 Tatiana Bogaci, Consultant „ProConsulting”

 

studii  licenţă în Business şi Administrarea afacerilor, Academia de Studii Economice din Moldova (2010). Master în Managementul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Institutul Universitar Profesionalizat „Management et Gestion des Entreprises”, Universitatea din Auvergne Clermont-1, Clermont-Ferrand, Franţa (2012).

 

experienţă implicare în proiecte internaţionale, naţionale şi regionale pentru dezvoltarea business-ului privat, elaborarea proiectelor de consultanţă pe management și marketing, experienţă în colectarea şi prelucrarea datelor, efectuarea analizei de piață și ramură, auditul activităţii de marketing şi vânzări a întreprinderii, experienţă de lucru în analiza internă a întreprinderii, experiență în proiecte de parteneriat public-privat.

 

domenii de expertiză­– management și marketing operațional, dezvoltare regională și Parteneriate Publice Private.

 

 

Daniela Cecari, Consultant Proiecte „ProConsulting”

 

studii  licenţă în Finanţe şi Bănci, Academia de Studii Economice din Moldova (2014). Master în Finanţe Corporative şi Asigurări, Academia de Studii Economice din Moldova (2016).

 

experienţă  experienţă în colectarea şi prelucrarea datelor, elaborarea business planuri, implicarea în scrierea proiectelor.

 

domenii de expertiză ­– scrierea proiectelor, finanţe corporative, asigurări.

 

 

Iuliana Reul, Expert asociat

studii – licenţă în cadastru, geodezie și construcții, Universitatea Tehnică din Moldova (2008). Master în cadastru și dezvoltarea imobilului, Universitatea Tehnică din Moldova (2010).

domenii de expertiză ­– evaluarea imobilului, evaluarea terenurilor, evaluare de companii.

certificate -  Evaluator (Agenția Relații Funciare și Cadastru).

 

 

Dumitru Sebov, Manager de Proiect „ProConsulting”

studii – licențiat în Management, Academia de Studii Economice din Moldova (1996).

experiență – planificare și bugetare, gestiune şi consultanţă în proiecte pentru dezvoltarea business-ului privat, planuri investiţionale, analiza şi prognoza financiară a întreprinderilor.

domenii de expertiză ­– finanțe, investiții, planificare și bugetare.

 

aaaa

Mihai Negruța, Consultant financiar “ProConsulting”

studii – licenţă în Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova (2013).

 

experienţă elaborarea planurilor de afaceri în cadrul proiectelor IFAD, PAC II, PASET, PNAET, JNPGA, Filiera Vinului, UICA-GRP. Analiza şi prognoza financiară a întreprinderilor,asistenţă în obţinerea finanţărilor, studii de fezabilitate.

 

domenii de expertiză ­– finanțe și investiții, dezvoltare regională.

 

 

 

Melania Lefter, Consultant Proiecte „ProConsulting”

studii – licență în Finanțe și Bănci (Universitatea de Stat, 2012), Master în Administrarea Bancară (Universitatea de Stat, 2014)

experienţă implicarea în programele naționale menite să sprijine inovațiile în afaceri (evaluarea propunerilor proiectelor inovatoare, finanțarea propunerilor selectate, monitorizarea implementării proiectului (3 ani după finanțare)); participarea la proiecte internaționale menite să împuternicească cooperarea transfrontalieră în sprijinirea IMM-urilor în procesul inovării (organizarea sesiunilor de pregătire privind proiectarea și evaluarea ideilor de afaceri inovaționale, creând conexiunile între știință și afaceri); dezvoltarea planurilor de afaceri strategice și studii de fezabilitate.

domenii de expertiză ­– scrierea proiectelor, acces la finanțare, managementul proiectelor, planificarea strategică, dezvoltarea afacerilor

certificate ­– certificat Business Trainer (Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, Moldova, 2016), consultant certificat în proprietatea intelectuală (Agenția Națională a Proprietății Intelectuale, Moldova, 2016), expert certificat în accesarea fondurilor structurale europene (Structural Eurotraining SRL, Romania, 2015), certificat Managementul Proiectelor (Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, Moldova, 2014)

 

    

 

 

 Oleg Uţică, Jurist asociat

studii –diplomă în științe juridice (1997), Facultatea de Drept Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România.

domenii de expertiză ­– consultanță juridică.