Anunţuri şi Evenimente

Consultanții ”ProConsulting” SRL au participat la cursul de Certificare în Balanced Scorecard

Multiple analize realizate pe plan internațional arată că majoritatea organizațiilor eșuează în realizarea viziunii lor strategice și în punerea în practică a Strategiei. Motivul din spatele acestui eșec constă de cele mai multe ori nu în Strategia în sine, ci în abilitatea organizației de Execuție a Strategiei. Execuția cu succces a Strategiei are două reguli de bază: gestionarea ciclului de management care leagă Strategia de activitatea operațională și utilizarea unui sistem aliniat organizațional de management strategic, pentru gestionarea integrată a performanței și riscului.

În perioada 28-31 mai 2013, ProConsulting SRL a participat la Cursul de Certificare în Balanced Scorecard.

Cel mai utilizat sistem de management strategic este cel bazat pe Balanced Scorecard (BSC). La nivel internațional Balanced Scorecard este situat în primele 6 instrumente de management, fiind adoptat de aproximativ 75% din organizații, atât în sectorul privat cât și în cel public (Bain & Company - Management Tools & Trends 2011 ).

Cursul de Certificare în Balanced Scorecard , bazat pe curricula Kaplan-Norton BSC Certification Boot Camp, adaptată pentru piața din România și livrată în limba română, își propune să îmbunătățească expertiza și competențele în Execuția Strategiei a specialiștilor din mediul de afaceri din România, prin echiparea lor cu un instrumentar practic pentru implementarea și utilizarea cu succes a sistemului de management strategic bazat pe Balanced Scorecard, cu aplicare practică (exercițiu pe un studiu de caz, construit pe parcursul secțiunilor cursului).

Susținerea Examenului de Certificare asigură că toate conceptele și metodologia BSC studiate sunt însușite în mod corespunzător de participanții la curs.  Examenul include un set de 100 de întrebări și trei dizertații pe teme din cadrul curriculei studiate.  Diploma de Expert Certificat în Balanced Scorecard confirmă nivelul de cunoaștere în detaliu a principiilor și metodologiei corecte de implementare și utilizare a sistemului de management strategic bazat pe Balanced Scorecard, conform celui mai elaborat cadru formal existent pe plan mondial, Kaplan-Norton BSC Framework (XPP - Execution Premium Process ™).


 BENEFICII PENTRU BUSINESS

Participanții la curs care-și iau examenul de certificare vor ști cum să dezvolte, să integreze și să gestioneze Planul Strategic în organizația lor, prin folosirea celui mai elaborat cardu formal Balanced Scorecard existent până acum pe plan mondial, Kaplan-Norton BSC Framework (XPP - Execution Premium Process™).

Cunoștințele dobândite și testate, cât și exercițiul practic realizat în cadrul cursului, le vor permite cursanților să preia în organizația lor responsabilități precise privind:

• Clarificarea formulării Strategiei firmei
• Elaborarea Planului Strategic, ca parte a Planului de Business al firmei
• Alinierea organizațională / convergența acțiunilor de transformare și 
  perfecționare a proceselor
• Integarea la nivel strategic a managementului performanței și riscului afacerii
• Gestionarea evaluării periodice a Execuției Strategiei și a acțiunilor corective
• Analiza și raportarea echilibrată strategic a performanțelor economice ale firmei


 
BENEFICII PENTRU CURSANȚI

Prin participarea la curs și trecerea examenului de certificare, cursanții vor atinge cel mai înalt nivel de expertiză aplicativă pe plan internațional privind implementarea și utilizarea Balanced Scorecard, cu adaptarea la specificul de business din România, permițându-le acumularea în continuare de experiență practică, pentru completarea expertizei dobândite.

În cadrul și ca urmare a cursului, participanții vor primi:

• Un biblioraft / manual în limba română cu metodologia de implementare și utilizare Balanced Scorecard, conform Kaplan-Norton 
  BSC Framework (XPP - Execution Premium Process™)
• Versiunea electronică a manualului (pe CD și accesibil online)
• Instrumente de lucru în format electronic și template-urile necesare pentru fiecare etapă de implementare și utilizare a sistemului 
  de management strategic bazat pe Balanced Scorecard
• Pe parcursul celor patru zile, cursanții vor participa în cadrul unui studiu de caz la construirea unui plan strategic complet dezvoltat 
  pe baza metodologiei Balanced Scorecard utilizată (XPP)
• Diploma de participare (la sfârșitul celor patru zile de curs)
• Dreptul de participare la Examenul de Certificare
• Diploma de Expert Certificat în Balanced Scorecard (după trecerea examenului)
• Accesul la zona de documentație a Balanced Scorecard România, incluzând sute de articole privind detaliile BSC, studii de caz
• Suport consultativ din partea Balanced Scorecard România pe parcursul proiectelor de implementare și operaționalizare BSC

Curricula de curs include metodologia de implementare și utilizare a Balanced Scoreacrd, conform cadrului formal Kaplan-Norton BSC Framework (XPP - Execution Premium Process™). Metodologia, formată din 6 etape, va permite cursanților să dobandească nivelul de expertiză necesar în următoarele 33 de procese, cu aplicarea cunoștințelor dobândite la dezvoltarea unui studiu de caz practic (exercițiu).