Anunţuri şi Evenimente

BusinessStudio 4.0 – modelare în 3D a business-ului: Strategie. Procese, Calitate. "ProConsulting" SRL – distribuitor exclusiv în Republica Moldova

logo Business Studio

Recent Compania ”ProConsulting” SRL a semnat un acord de parteneriat cu Grupul de companii «Современные технологии управления» din Rusia în vânzarea și promovarea softului Business Studio - cel mai popular instrument de modelare a business-ului din Rusia și țările CSI.

 

logo STU 250«Современные технологии управления» (fondată în 1991) are o vastă experiență în domeniul de servicii inteligente și este specializată în realizarea de proiecte complexe pentru construirea sistemelor de management eficient de afaceri. Compania este elaboratorul softului specializat BusinessStudio 4.0 pentru modelarea afacerilor. Softul este lider pe piața rusă în proiectarea sistemelor de modelare.

 

Business Studio  este un instrument software de modelare a business-ului și pentru gestiunea eficientă al întregii companii care are drept principalele funcționalități:

 • Formalizarea strategiei și controlul asupra realizării acesteia;
 • Proiectarea și optimizarea proceselor;
 • Proiectarea structurii organizatorice și echipei de personal;
 • Stabilirea și difuzarea printre angajați a documentației de proces;
 • Implementarea sistemului de management al calității conform standardelor ISO;
 • Import și export de baze de date din alte sisteme informaționale.

 

Beneficiile cheie ale Business Studio, care îl fac diferit de alte soluții de programare pentru modelarea business-ului sunt:

 • Simplitatea, accesibilitatea și mare viteză de însușire a proprietăților;
 • Utilizarea filtrelor și bazelor de date complexe;
 • Integrarea a 5 module (Balanced Scorecard și KPI, modelarea business proceselor, modelarea imitării, analiza funcționalității și de cost, sistemul de management al calității conform ISO 9001:2008);
 • Utilizarea instrumentelor de modelare a proceselor clare și care nu necesită pregătire specializată: IDEF0, proces (Basic Flowarcht), procedură (Cross Functional Flowchart), BPMN 2.0, EPC;
 • Formarea la ieșire a documentelor normative care nu necesită în  continuare perfectări esențiale;
 • ”Masterul” de raportare, care generează raportare utilizând Microsoft Word și permite utilizarea bazelor de date complexe;
 • Modulul Cockpit care permite gestiunea KPI (analiza, controlul, construirea graficelor și alertelor de neîndeplinire);
 • Utilizarea graficelor în baza Microsoft Visio;
 • Suportul XPDL pentru exportul diagramelor de proces în sisteme BPM;
 • Posibilitatea de extindere a structurii bazei de date prin modulul MetaEdit: crearea parametrilor proprii (inclusiv liste și directoare).

Descrierea modulelor după etape de implementare:

Proiectare

 • Balanced Scorecard și KPI: include obiective strategice, cascadarea acestora, indicatori, hărți strategice, structura organizatorică (organigrama, responsabili, roluri, KPI pe fiecare).
 • Modelarea business proceselor: descrierea proceselor, procedurilor, arborele ierarhiei proceselor, legătura dintre procese.
 • Modelarea imitării și analiza funcționalității și de cost: determinarea sinecostului fiecărui produs prin prisma costului proceselor implicate, analiza eficienței proceselor, calculul numărului necesare de personal, căutarea locurilor înguste.

Aplicare

 • Documentația de evidență: Regulamente pentru departamente, fișe de post, documentația de proces, crearea propriilor șabloane.
 • Transferarea graficelor (hărților) de proces: pentru integrarea lor în BPM sisteme.
 • Business Studio Portal: căutarea, stocarea, modificarea documentelor, formarea drepturilor de acces, formarea rapoartelor, export în MS Word.

Control

 • Controlul KPI și atingerii obiectivelor: analiza în dinamică, analiza plan-facto, analiza KPI.
 • Controlul business proceselor: obținerea informației statistice despre starea proceselor (prin export din sisteme BPM, CRM, ERP, etc.) cu ajutorul modulului Controlling-ul proceselor care ajută calculul frecvenței lansării și duratei reale a procesului.

Analiza

 • Analiza neconformităților și efectelor lor: după diagrama Isikawa (cauză-efect) și FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).
 • Analiza recomandărilor angajaților: primire feedback de la angajați – propuneri de modificare a proceselor, evaluarea utilității documentelor utilizând Business Portal de Studio.

Sistemul de management al calității conform ISO 9001-2008

 • Implementarea SMC: în baza documentației, proceselor descrise, obiectivelor stabilite.

 

Amintim că pe 16 februarie 2013, compania a dat cu succes examenul de atestare ”Modelarea businessului în Business Studio”. Astfel în baza softului Business Studio „ProConsulting” mai oferă servicii de proiectare și optimizare a sistemelor de management Balanced Scorecard și KPI, proiectarea și optimizarea business proceselor, implementarea sistemului de management al calității ISO 9001:2008.

 

***

 

Balanced Scorecard este un sistem de management integrat al întregii organizații, prin care se controlează cu ajutorul portofoliului de inițiative strategice atingerea obiectivelor echilibrate și relaționate cauzal ale strategiei organizației, monitorizate prin indicatorii lor corelați de performanță și risc.

 

Grupul de companii «Современные технологии управления» este lider în Rusia în dezvoltarea sistemelor de modelare a afacerii. Compania este elaboratorul softului specializat BusinessStudio 4.0 pentru modelarea afacerilor - cel mai popular instrument de modelare a business-ului din Rusia și țările CSI.

 

 

Certificat  ”ProConsulting” SRL - Distribuitor general Business Studio în Republica Moldova