Anunţuri şi Evenimente

Echipa companiei ProConsulting a participat pe parcursul acestei săptămîni în cadrul „Forumului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii”

În perioada 25-28 mai 2011, în cadrul  Centrului Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO” a avut loc „Forumul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii”. Echipa companiei ProConsulting a participat în cadrul acestui eveniment la diverse seminare, mese rotunde, prezentări ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi discuţii privind problemele actuale ale activităţii antreprenoriale.

Acest forum a avut ca scop crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, asigurarea creşterii competitivităţii acestora şi promovarea mărfurilor şi a serviciilor prestate de sectorul ÎMM.

La standurile forumului au fost expuşi peste 200 de agenţi economici din 11 raioane ale republicii şi municipiul Chişinău, inclusiv: producători de mărfuri şi produse alimentare, producători de mărfuri industriale şi textile, producători de mobilă şi materialele de construcţie, producători de articolele de artizanat şi suvenire confecţionate de meşteri populari, servicii informaţionale, bancare şi de creditare, produse chimice casnice şi birotică, servicii în sectorul agroindustrial etc.

Pe parcursul celor 4 zile, au fost organizate diverse mese rotunde şi Conferinţa internaţională a IMM “Realizări şi Perspective” la care echipa ProConsulting a participat şi, în cadrul cărora au fost abordate probleme şi au fost identificate soluţii ce ţin de finanţarea şi creditarea IMM-urilor, acordarea serviciilor electronice fiscale, reguli şi condiţii de export pe pieţele europene.