Anunţuri şi Evenimente

În perioada, 15 martie - 13 aprilie 2011, directorul companiei „ProConsulting”, Anatolie Palade, a participat la un stagiu de instruire în Germania în cadrul Programului moldo-german de sporire a calificării managerilor.

Grupul de participanţi a fost constituit din 14 reprezentanţi ai întreprinderilor moldoveneşti din diverse sfere de activitate: telecomunicaţii, servicii imobiliare, agricultură şi prelucrarea produselor agricole, tehnologii informaţionale, consultantă, comerţ, publicitate etc.

Stagiul a avut loc în oraşul Berlin, iar programul acestuia a fost pregătit de consorţiul EUROPANORAT (companie de consultanţă de talie internaţională în domeniul resurselor umane).

În cadrul  stagierii, participanţii  au avut posibilitatea să asiste la traininguri pe tematici privind dezvoltarea afacerilor cu parteneri din Germania, comunicare şi negocieri, managementul proiectelor internaţionale de investiţii, prezentarea produselor şi companiei, lucrul în echipă, managementul schimbărilor.

În cadrul acestui stagiu, directorul companiei Proconsulting a efectuat întîlniri individuale cu câteva companii de consultanţă din Germania în vederea stabilirii unor parteneriate pentru dezvoltarea serviciilor de promovare a exportului şi atragerea investiţiilor în Moldova. Pe parcursul programului managerii moldoveni au preluat anumite elemente din practica germană  ce ţin de comunicarea corporativă, responsabilitatea socială, export, marketing, comerţ electronic, logistică internaţională, şi managementul inovaţiilor.

Programul a inclus vizita centrului expoziţional din Hannover şi a Camerei de Comerţ şi Industrie din Potsdam.

Scopul “Programului moldo-german de sporire a calificării managerilor” rezidă în calificarea managerilor şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu întreprinderile din Germania.

Pînă în prezent, 75 de manageri ai diferitor companii autohtone au beneficiat de asemenea stagii prin intermediul proiectului.