Anunţuri şi Evenimente

La data de 15 aprilie 2011, compania “ProConsulting” a prezentat raportul preliminar al proiectului „ANALIZA DIAGNOSTIC a Întreprinderii Municipale “Regia Apă Şoldăneşti”, în cadrul şedinţei de lucru cu beneficiarii şi organizatorii proiectului.

Prezentarea a avut loc în incinta sălii de şedinţe a Primăriei raionului Şoldăneşti cu participarea primarului oraşului – Alexandru Tinică,  coordonatorului de proiect din cadrul  Biroului de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ)– Victor Bufteac, managerului-şef al întreprinderii „Regia Apă Şoldăneşti” – Serafima Focşa, reprezentanţilor Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, primarilor din cele 7 localităţi şi experţilor companiei „ProConsulting”.

Evenimentul a durat 3 ore unde a fost expus raportul preliminar pe proiect şi s-a efectuat coordonarea ajustărilor necesare cu toate părţile implicate. Rezultatul final al discuţiilor s-a soldat cu organizarea ulterioară a unui workshop cu participarea tuturor celor prezenţi la prezentare, dar şi cu participarea reprezentanţilor de la întreprinderile similare din alte regiuni ale Moldovei.

Implementarea proiectului de modernizare a serviciilor comunale în raionul Şoldăneşti prin intermediul proiectului GIZ va condiţiona apariţia unor efecte vizibile asupra regiunii şi locuitorilor acesteia: proiectarea şi construcţia depozitului de deşeuri solide, construcţia platformelor pentru colectarea separată a deşeurilor menajere, instalarea urnelor de gunoi pe străzi, evacuarea gunoiştilor neautorizate din localităţi, etc.