Anunţuri şi Evenimente

Necesitatea restructurării companiilor vinicole

Companiile din sectorul viti-vinicol din Republica Moldova au intrat într-o criză economico-financiară fără precedent, începînd cu luna martie 2006, odată cu introducerea embargoului la exportul vinurilor moldoveneşti în Federaţia Rusă. În prezent, întreprinderile din vinificaţia secundară activează doar 30 la sută din capacitatea industrială, altele se află în proces de lichidare sau au fost supuse sechestrului din partea creditorilor. Pentru anul 2008, datoriile vinăriilor către instituţiile financiare se echivalau la suma de 1,2 mlrd. lei. De asemenea, situaţia precară în sectorul viti-vinicol reiese din faptul că, în prezent, în stocurile vinăriilor se află producţia nerealizată a anilor precedenţi în volum de 23 mln. decalitri.

Cauzele situaţiei dezastruoase a sectorului este direct proporţională cu evoluţia crizelor politice şi economice în care se află ţara. Pe de altă parte, potenţialul economic, tehnologic şi managerial disponibil în companiile din sector se reflectă asupra situaţiei industriei. Menţionăm faptul că starea precară a companiilor este influenţată de mediul extern, iar aici ne referim la situaţia politică şi economică pe plan naţional şi internaţional. Din alt punct de vedere, această stare  este oglindită şi în organizarea internă a întreprinderilor. În situaţia în care companiile au un impact destul de mic asupra mediului politic, acestea se pot implica direct sau, prin intermediul unei echipe de consultanţă, în managementul afacerii pentru reorganizarea afacerilor.

De ce restructurarea este soluţia pentru întreprinderile sectorului viti-vinicol din Republica Moldova?

Restructurarea reprezintă reorientarea totală sau parţială a întreprinderilor în vederea menţinerii sau consolidării unui avantaj competitiv pe piaţă, precum şi asigurarea viabilităţii afacerii. Astfel, demararea unui proiect de restructurare este determinat de conjunctura mediului în care activează compania, dar şi de performanţele obţinute de aceasta. În funcţie de scopul, obiectivele şi intenţiile pentru care se apelează la proiectele de restructurare, aceastea pot fi de mai multe tipuri. În cazul întreprinderilor viti-vinicole din Republica Moldova, este necesar de implementat reorganizarea tehnologică, care să includă perfecţionări şi înnoiri ale tehnologiilor de fabricaţie în concordanţă cu cerinţele pieţii, precum şi restructurarea parţială organizatorico – financiară a companiei.

Proiectele de restructurare, în special pentru companiile din sectorul analizat, reprezintă un proces complex, ce necesită timp şi resurse. Acesta se axează pe patru etape esenţiale: efectuarea diagnosticului de restructurare care să cuprindă redefinirea relaţiilor între principalii indicatori ai întreprinderii; pregătirea şi elaborarea programelor de restructurare; aprobarea şi implementarea programelor; evaluarea şi monitorizarea periodică a programelor implementate. Monitorizarea permanentă a evoluţiei strategice dorite de companie şi plasarea proceselor de schimbare în cadre pe termen lung de analiză şi management (în contrast cu luările de decizii bazate pe căutarea de profituri pe termen scurt sau obiective legate de valoarea activelor) pot contribui în mod util la viabilitatea şi competitivitatea unei compa­nii.

Din perspectiva managerilor şi, într-un final, a companiei, procesul de restructurare este un factor pozitiv, în vederea realizării unor profituri dorite. Motivele comerciale şi de afaceri stau la baza reorganizării companiilor.

Este de menţionat faptul că, întreprinderile din sectorul viti-vinicol vor putea beneficia de credite pentru proiecte de restructurare în cadrul Programului pentru restructurarea întreprinderilor din domeniul viti-vinicol din Republica Moldova. În cadrul programului respectiv, vor fi oferite credite concesionale agenţilor economici pentru îmbunătăţirea procesului de producere a vinului, ce va fi exportat pe piaţa europeană, avînd drept scop îmbunătăţirea calităţii producţiei vinicole moldoveneşti.

Prin urmare, procesul de restructurare a întreprinderilor vine ca o condiţie esenţială a programului sus-menţionat. Este important de specificat faptul că procesul de restructurare necesită o abordare ce implică mai mulţi actori, precum şi interconexiuni solide între acţiunile de la diferite niveluri (mobilizarea strategiilor corporatiste, a managementului local, a sindicatelor, a autorităţilor locale, a organismelor regionale, a observatoarelor, a universităţilor, a nivelului european etc.). Caracterul multiplu al acestor interacţiuni, ce condiţionează rolul diverşilor actori, reprezintă un fac­tor complex, aceasta semnificînd şi faptul că anumite acţiuni şi politici sunt mai dificil de aplicat în cazul între­prinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri).

Dumitru Stratan, Consultant Management Strategic şi Proiecte Investiţionale al  companiei ProConsulting