Anunţuri şi Evenimente

În perioada 20-27 octombrie 2010, compania "ProConsulting" a elaborat un studiu de fezabilitate, privind posibilitatea creării parcului industrial BIOENERGAGRO

În perioada 20-27 octombrie 2010, compania "ProConsulting" a elaborat un studiu de fezabilitate, privind  posibilitatea creării parcului industrial BIOENERGAGRO (s. Ţarigrad, or.Drochia).

Obiectivul principal de activitate al parcului este producerea de biocombustibil şi energie electrică din resurse regenerabile de energie, care implică în sine un impact pozitiv asupra mediului prin reducerea emisiei de "gaze de seră" şi promovează dezvoltarea ramurilor bazate pe utilizarea resurselor regenerabile. Parcul industrial “BIOENERGAGRO” va avea ca spectru principal de activitate producerea gazului din materii prime agricole verzi (siloz de porumb), urmând a expune ca produs finit principal – biogazul, precum şi produsele anexe ale acestuia.

Producerea biogazului – este una din cele mai comune tehnologii pentru producerea energiei din surse regenerabile şi una din tehnologiile utilizate pentru parcuri, avînd un consum redus de energie.

Mai mult, promovarea dezvoltării producerii resurselor energetice din resurse regenerabile va fi însoţită, nemijlocit, de reducerea dependenţei energetice a Republicii Moldova de importurile din Federaţia Rusă şi Ucraina. În final, efectele benefice vor fi orientatete către consumatorul final - gospodăriile casnice.