Construcții nefinisate

Lista documentelor necesare pentru evaluare:

  • Date despre beneficiarul serviciilor de evaluare:
   • Pentru persoane juridice: denumirea deplină, extras din registrul persoanelor juridice, certificat de înregistrare a persoanei juridice
   • Pentru persoane fizice: numele şi prenumele beneficiarului, contacte telefonice, codul personal, seria buletinului de identitate, data eliberării şi organul de care  a fost eliberat buletinul de identitate
  • Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiei (contract de vânzare-cumpărare, titlul, contract de arendă, ş.a.)
  • Extras din registrul bunurilor imobile
  • Documente de autorizare a lucrărilor de construcţie
  • Data de lansare a lucrărilor de construcţie, perioada de execuţie şi data de dare în exploatare a obiectului
  • Memoriu explicativ general al proiectului de construcţie
  • Date despre sistemul constructiv
  • Suprafaţa exactă a terenului destinat construcţiei
  • Gradul de finisare a construcţiei în general şi separat pe elemente constructive

 

Termenul de efectuare a raportului de evaluare: 1-2 zile lucrătoare din momentul inspectării bunului.