BEI - Livada Moldovei

BEI Filiere du VinProgramul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol a fost conceput de către Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru a soluţiona vulnerabilităţile structurale din industria vinicolă a Moldovei.

Beneficiarii

Agenţii economici de orice formă organizatorico–juridică, care sunt înregistraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi care se încadrează în următoarele grupe:

 • Întreprinderile procesatoare (ambalarea, calibrarea, înghețarea, uscarea, alte tipuri de prelucrare a produselor horticole);
 • Întreprinderile horticole (crescători de fructe, nuci, struguri de masa);
 • Întreprinderile pepiniere;
 • Întreprinderile conexe sectorului horticol (ambalaj, etichete, utilaj, accesorii pentru plantaj, etc.);
 • Instituțiile de învățămînt de profil;
 • Laboratoarele de control a calității producției horticole.
Activități/Proiecte eligibile

Un proiect investițional în condițiile Programului reprezintă o agregare a investițiilor în active materiale și nemateriale efectuate de către un beneficiar potențial începând cu cel mult un an de la efectuarea investiției  și cele care urmează a fi efectuate în perioada de implementare a proiectului investițional și POT FI FORMATE din următoarele articole investiționale, după cum urmează:

Pentru sectorul de prelucrare a produselor horticole, inclusiv:

 • Procurarea echipamentelor şi utilajelor de producere, inclusiv laboratoarelor;
 • Construcția / renovarea halelor de producere;

Pentru sectorul de creștere a produselor horticole, inclusiv:

 • Restructurarea şi revitalizarea plantațiilor neproductive, plantarea noilor plantații;
 • Procurarea utilajelor agricole și mecanizarea proceselor de îngrijire / culegere;
 • Instalarea sistemelor de irigare prin picurare / antiîngheț / antigrindină;

Pentru industriile conexe:

 • Modernizarea proceselor tehnologice de producere a utilajului pentru ambalare / sortare / calibrare, a accesoriilor pentru înființarea noilor plantații, etc.
Condiții de finanțare

Condiţiile de finanţare ale proiectului se referă la:

 • 50% din suma proiectului va fi finanțată de către Program din sursele BEI;
 • 50% din suma proiectului poate fi finanțată de către Beneficiar (din resurse proprii, credite de la bănci şi împrumuturi de la instituții financiare nebancare, granturi obținute de la donatori, ş.a.).
Suma împrumutului
 • Max 5,000,000 EUR - investiții în horticultura (plantarea/defrișarea livezilor și plantațiilor de struguri de masa, procurarea echipamentelor, etc.);
 • Max 1,000,000 EUR – investiții în plantarea/defrișarea livezilor si plantațiilor de struguri de masa, pepiniere;
 • 5,000 EUR – valoarea minimă a alocărilor pentru orice investiție individuală.
 • Max 10,000 EUR per hectar - pentru înfiinţarea plantațiilor horticole;
 • Max 1,000 EUR per hectar –pentru defrişarea plantaţiilor horticole necorespunzătoare;
 • Max 30,000 EUR per hectar – pentru înființarea plantațiilor horticole intensive.
Termenul împrumutului Până la 10 ani.
Perioada de grație Până la 4 ani.
Rata dobânzii

Este o dobândă flotantă şi se stabileşte de unitatea de implementare a programului şi DLC, aceasta fiind suplimentată cu o marjă bancară.

La etapa actuală rata dobânzii stabilită de DLC și ajustată cu marja bancară constituie: EUR 5,0% - 6,0% (în dependență de bancă)

Instituțiile financiare participante
 • B.C.„Mobiasbancă" S.A.
 • B.C.„Energbank" S.A
 • B.C.„ProCredit Bank" S.A
 • B.C.„Comertbank" S. A.
Facilități fiscale Cota ZERO a TVA se va aplica de către furnizorii autohtoni (subiecți ai impunerii cu TVA) pentru livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor precum şi la importul acestora în cadrul implementării Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol al Republicii Moldova.
Avantajele principale ale Programului
 • Facilități fiscale: aplicarea cotei „Zero” a TVA;
 • Facilități la import: scutirea de plată taxelor vamale, procedurilor vamale, accize, TVA laimportul utilajului/serviciilor;
 • Termenul de creditare îndelungat - maxim 10 ani;
 • Perioada de graţie de până la 4 ani;
 • Rata dobânzii competitivă (5% - 6% pentru credite în valută);
 • Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mln. euro);
 • Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investiţional.