PARE 1+1

pareProgramul Pare 1+1 are scopul de a facilita accesul la finanţare al migranţilor şi reintegrarea acestora în societate, contribuind şi la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea practicilor bune din statele gazdă ale migranţilor, fiind creată o pârghie pentru introducerea inovaţiilor.

 

Programul este desfăşurat în baza regulii „1+1", care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului. Suma maximă a finanţării constituie 200 mii lei. Banii din cadrul Programului „PARE 1+1" sunt oferiţi drept grant nerambursabil.

 

Obiectivele Programului-pilot sunt următoarele:

 • creşterea nivelului de informare a lucrătorilor emigranţi din Republica Moldova şi a beneficiarilor de remitenţe privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în ţara de origine;
 • sporirea abilităţilor antreprenoriale în rândul lucrătorilor emigranţi şi beneficiarilor de remitenţe;
 • stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii emigranţi şi beneficiarii de remitenţe;
 • facilitarea accesului lucrătorilor emigranţi şi beneficiarilor de remitenţe la resursele financiare necesare înfiinţării / dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova;
 • promovarea culturii financiare şi a economiilor.

 

Despre proiect

Programul este destinat lucrătorilor migraţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

Programul PARE 1+1 se desfăşoară în 4 componente:

 • COMPONENTA  I – „Informare şi comunicare”
 • COMPONENTA II – „Instruire şi suport antreprenorial”
 • COMPONENTA III – „Finanţarea afacerilor /Regula 1+1”
 • COMPONENTA IV – “Monitorizare post-finanţare şi Evaluarea Programului”

Cursurile de pregătire antreprenorială vor fi desfăşurate de către ODIMM pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fiind organizate pe module, cu o durată totală de 50 de ore academice. Beneficiarii Programului-pilot vor fi asiguraţi cu materiale didactice şi consultative, acoperind 50% din costul total al cursurilor.

Beneficiarii Programului-pilot vor fi consultaţi gratuit în alegerea formei organizatorico-juridice potrivite, inclusiv la înregistrarea întreprinderii. De asemenea, luând în considerare faptul că pentru finanţarea unei afaceri este nevoie de un plan de afaceri, ODIMM va acorda asistenţă individuală beneficiarilor în elaborarea acestuia, precum şi consultaţii pe întreaga durată de lansare şi dezvoltare a afacerii.

Beneficiarii

Aplicarea pentru programul PARE 1+1 o poate face orice lucrător emigrant sau rudă de gradul 1 care dispun de o întreprindere în faza de lansare ori o întreprindere în dezvoltare, care au un capital social total privat şi sunt înregistrate sub următoarele forme organizatorico-juridice:

 • Întreprindere individuală
 • Societate cu răspundere limitată
 • Gospodărie ţărănească
 • Cooperativa de producere
 • Cooperativa de întreprinzător
Criterii de eligibilitate

Pentru aplicarea la program e necesar:

 • Să fii cetăţean al Republicii Moldova;
 • Să fii lucrător emigrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
 • Să intenţionezi să lansezi o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolţi o afacerea existentă;
 • Să dispui de capital propriu, provenit din remitenţe şi să poţi confirma prin prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare.

În cazul în care costul total al proiectului investiţional propus spre finanţare, depăşeşte suma de 400 000 lei, solicitantul va demonstra că dispune de surse financiare alternative necesare finanţării integrale a Proiectului confirmate prin:

 • certificat de confirmare a veniturilor;
 • contract de muncă;
 • contract de intenţie;
 • scrisoare de confirmare.
Activități neeligibile

Activităţile care nu pot fi finanţate în cadrul programului cuprind:

 • importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
 • comerţul sub orice formă;
 • fiduciare şi de asigurări;
 • fonduri de investiţii;
 • bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
 • schimb valutar şi lombard;
 • jocuri de noroc;
 • achiziţia bunurilor imobiliare;
 • servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;
 • servicii de imigrare sub orice formă;
 • servicii notariale, juridice şi de avocat.
Grant

Suma acordată sub formă de grant în cadrul programului PARE 1+1 constituie 200 000 MDL. Această sumă se acordă doar după ce solicitantul a demonstrat investiţiile efectuate în activitatea de antreprenoriat exigibilă în cadrul proiectului în sumă de 200 000 MDL.

Grantul se poate acorda atât în sumă totală, dacă investiţiile totale demonstrate prin documente au depăşit 200 000 MDL sau parţial, în condiţiile când investiţiile nu au atins valoarea respectivă. La efectuarea cheltuielilor suplimentare, solicitantul va depune documentele confirmative şi va avea posibilitatea de a beneficia de sumele de până la valoarea de 200 000 MDL.

Documente ce justifică eligibilitatea la Program
 1. Copia buletinului de identitate al solicitantului;
 2. Copia documentelor care identifică legătura de rudenie dintre migrant şi solicitantul de Program: buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere (după caz).
 3. Contractul de muncă din străinătate a migrantului, tradus la un birou de traduceri autorizat;
 4. Copia documentelor justificative privind provenienţa banilor din munca de peste hotare: certificat de confirmare a salariului/veniturilor, extras din conturi bancare, copiile dispoziţiilor de transfer bancar.