Anunţuri şi Evenimente

Seminar gratuit “Sistemul de indicatori echilibraţi în management. De la rezultat la performanţă.” organizat de ”ProConsulting” SRL

La data de 31 ianuarie 2013, în incinta Centrului Expozițional Moldexpo, a avut loc seminarul gratuit de prezentare a sistemului de management Balanced Scorecard (BSC), organizat de ”ProConsulting” SRL.

Scopul seminarului a fost definirea conceptului sistemului de indicatori echilibrați (BSC) și explicarea necesității lor pentru companiile din Republica Moldova.

BSC este un sistem de management integrat al întregii organizaţii, prin care se controlează cu ajutorul portofoliului de iniţiative strategice atingerea obiectivelor echilibrate şi relaţionate cauzal ale strategiei organizaţiei şi prin urmare monitorizate prin indicatorii lor corelaţi de performanţă şi risc.

Seminarul s-a desfășurat după următoarea structură: Nevoia de sisteme de performanță; Conceptul Sistemului de indicatori echilibrați (BSC); Rezultatele aplicării BSC; Etape de implementare; Domenii de aplicare; Experiența aplicării în România și Republica Moldova.

Participanții la seminar au aflat care sunt cele 4 etape de implementare a BSC (I. Analiza diagnostic. Analiza pieței și sectorului. Benchmarking, SWOT. II. Scenarii și alegerea strategiei. Obiectivele companiei. Obiective pe departamente. III. Indicatori și targets. Portofoliul de acțiuni. Portofoliul de riscuri. Planul de control. IV. Soft. Prezentare. Coaching.) și care sunt domeniile de aplicare.

Din experiența ”ProConsulting” SRL  în implementarea BSC în Republica Moldova, s-a constatat că la etapa de analiză diagnostic a companiei se identifică o serie de probleme care îngreunează implementarea BSC. Companiile autohtone deseori nu au o strategie de dezvoltare a companiei bine definită, iar business procesele sunt difuze. De aceea până a implementa BSC în Republica Moldova este nevoie de o serie de proiecte de consultanță în afaceri.

Ca rezultat al implementării BSC compania obține: potențialul companiei, avantaje competitive, strategia optimă, obiective strategice, acțiuni și buget pe fiecare obiectiv, obiective pe departament, KPI, target pe fiecare an, acțiuni, responsabili, deadline-uri, buget pe fiecare acțiune, riscuri, acțiuni de eliminare pe fiecare obiectiv, soft instalat, personal instruit.

BSC este recomandat companiilor ce au nevoie de extinderea activității și majorarea vânzărilor, alinierea proceselor la strategie, realizarea eficientă a strategiei, asigurarea flexibilităţii strategiilor, sincronizarea activității filialelor, controlul, şi evaluarea strategiilor, motivarea angajaţilor, sincronizarea ISO cu strategia”, a mai spus dnul director.

Seminarul a fost desfășurat în cadrul celei de a XII-a ediții a Expoziției naționale universale ”Fabricat în Moldova”, în incinta Centrului expozițional Moldexpo.

La seminar au participat peste 40 de persoane printre care directori de companii, manageri și consultanți în afaceri (AO Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, AO Centrul de Resurse, Incomaș SA, Moldtelecom SA, Ionel SA, Liebherr Moldova, Intracom, Darnvale SRL, Hellas Groups SA, AO Best Chișinău, ODIMM, AITT, ProEra, AVIX Grădinaru Grup, ș. a.).