Anunţuri şi Evenimente

ProConsulting a elaborat studiul de fezabilitate “Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de cazare a studenţilor Universităţii de Stat din Moldova” pentru Universitatea de Stat din Moldova

În 2012 la solicitarea Universității de Stat din Moldova, compania de consultanță în afaceri ProConsulting SRL a elaborat studiul de fezabilitate privind lansarea unui parteneriat public-privat “Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de cazare a studenţilor Universităţii de Stat din Moldova”.

Proiectul de consultanță a avut drept scop analiza viabilității unei potențiale investiții în renovarea căminelor  din campusul universitar al Universităţii de Stat din Moldova din str. Tighina 2, Chișinău.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

  • Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit ale studenţilor;
  • Extinderea nivelului de asigurare a studenţilor cu locuri în cămine;
  • Soluţionarea parţială a problemei privind asigurarea cu spaţiu locativ a cadrelor didactice;
  • Crearea sistemului eficient şi durabil de administrare a căminelor prin transmiterea acestor activităţi în gestiune partenerului privat;
  • Optimizarea plăţilor pentru cazare în cămine;
  • Majorarea eficienţei energetice a campusului universitar din str. Tighina 2.

Universitatea de Stat din Moldova (USM) este o unitate de învăţământ superior universitar şi un centru ştiinţific şi cultural de instruire continuă, încadrată în structura sistemului de învăţământ din Republica Moldova. Actualmente la USM studiază peste 17 mii de studenți, iar în căminele studențești sunt cazați peste 2600 de persoane.

ProConsulting este una din companiile lider pe piața de consultanță în afaceri și un partener de încredere în dezvoltarea eficienții afacerii atât pentru companiile private cât și cele din sectorul public.