Anunţuri şi Evenimente

ProConsulting a devenit partener al Eximbank Gruppo Veneto Banca în prestarea serviciilor de evaluare pentru clienţii băncii

    Compania ProConsulting a semnat un acord de parteneriat cu Eximbank Gruppo Veneto Banca în vederea prestării de servicii de evaluare pentru clienţii băncii, devenind astfel acreditată în evaluarea bunurilor imobile şi activelor.

   Evaluarea bunurilor  imobile poate fi efectuată doar de către întreprinderi ce deţin licenţa pentru desfăşurarea acestei activităţi. În acest sens, compania ProConsulting a obţinut licenţa de evaluare a bunurilor imobile încă din noiembrie 2010. Activitatea de evaluare a bunurilor imobile cuprinde determinarea valorilor bunurilor în dependenţă de diferite criterii şi este necesară atât în relaţiile interne ale companiei (vânzare-cumpărare, depunere în capital social, divizare, etc.), cât şi în relaţiile acesteia cu alte entităţi cum sunt: creditori, investitori sau procese juridice.

   Astfel, compania ProConsulting propune clienţilor Eximbank un serviciu calitativ  -  posibilitatea de evaluare a activelor, bunurilor imobile comerciale, a locuinţei sau a caselor de locuit individuale de către un specialist bun în domeniu. Evaluarea bunurilor imobile reprezintă un serviciu profesionist, realizat de un expert  evaluator cu pregătire excelentă  în domeniul evaluării, care va satisface nevoile clienţilor în cele mai bune condiţii.