Anunţuri şi Evenimente

În prezent, compania ProConsulting finalizează proiectul pentru elaborarea studiilor de fezabilitate privind crearea parcurilor industriale în baza întreprinderilor din mun. Bălţi, or. Străşeni şi or. Făleşti.

În prezent, compania ProConsulting finalizează proiectul  pentru elaborarea studiilor de fezabilitate privind  crearea parcurilor industriale în baza întreprinderilor din mun. Bălţi, or. Străşeni şi or. Făleşti.

În luna octombrie 2010, compania nostră a căştigat tenderul, iniţiat de UNDP, pentru elaborarea  studiilor de fezabilitate privind  crearea parcurilor industriale în baza întreprinderilor S.A. „Răut” (Bălţi), S.A. „CAAN”, S.A. Uzina de maşini Salubritate (Făleşti).

Scopul general al  acestor studii de fezabilitate constă în argumentarea viabilităţii tehnico – economice şi legale a acestor proiecte.

Obiectivele creării parcurilor industriale se referă la:  atragerea investiţiilor autohtone şi străine; formarea unor sectoare competitive în industrie pe baza tehnologiilor moderne şi inovaţionale; crearea locurilor de muncă în cadrul acestor parcuri; desfăşurarea activităţilor economice în concordanţă cu oportunităţile de dezvoltare specifice zonei respective, inclusiv utilizarea mai eficientă a patrimoniului public; precum şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Actualitatea creării parcurilor industriale în Republica Moldova constă în necesitatea dezvoltării industriale a economiei capabilă să conducă la optimizarea costurilor de producţie, obţinerea producţiei calitative şi competitivă pe pieţele de desfacere, etc., iar ca efect aferent se impune accelerarea proceselor investiţionale în ţară. Astfel, parcurile industriale constituie instrumente eficiente de creştere economică pe plan naţional, şi regional prin impactul său la dezvoltarea producţiei orientate spre export şi dezvoltarea de consumul intern în ţară.