Anunţuri şi Evenimente

La data de 3 noiembrie 2010, „ProConsulting”SRL a obţinut Licenţa de Evaluare a Bunurilor Imobile

Evaluarea bunurilor  imobile poate fi efectuată doar de către întreprinderi ce deţin licenţa pentru desfăşurarea acestei activităţi. Activitatea de evaluare a bunurilor imobile cuprinde determinarea valorilor bunurilor în dependenţă de diferite criterii şi este necesară atât în relaţiile interne ale companiei (vânzare-cumpărare, depunere în capital social, divizare, etc.), cât şi în relaţiile acesteia cu alte entităţi cum sunt: creditori, investitori sau procese juridice.

Scopul obţinerii acestei licenţe este de a  oferi clienţilor noştri un nou serviciu -  posibilitatea de evaluare a bunurilor imobile comerciale, a locuinţei sau a caselor de locuit individuale de către un specialist bun în domeniu. Evaluarea bunurilor imobile reprezintă un serviciu profesional, realizat de un expert  evaluator cu pregătire bună în domeniul evaluării care va satisface nevoile clienţilor în condiţii optime de timp, spaţiu şi valoare!