PNAET

pnaetPNAET este un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale, să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale în domeniul agriculturii sau producerii, creând astfel noi locuri de muncă.

 

Beneficiari Persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 ani care vor să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale, să îşi extindă afacerea proprie sau să lanseze o activitate în domeniul agriculturii sau producerii, activitate desfăşurată în zonele rurale.
Activități eligibile

Domeniile de activitate ale solicitanţilor pot cuprinde:

 • Agricultură;
 • Industria alimentară. Producţia, prelucrarea si conservarea cărnii, peştelui, fructelor, legumelor, uleiurilor, grăsimilor. Fabricarea produselor de morărit, a nutreţurilor gata pentru animale. Fabricarea băuturilor, altor produse
 • Industria prelucrătoare;
 • Prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole, depozitarea şi păstrarea produselor agricole;
 • Producerea de maşini, aparate, echipamente, echipamente electrice, electronice;
 • Creşterea animalelor, păsărilor, alte specializări în alte categorii;
 • Producerea materialelor de construcţii, etc.;
 • Echipamente pentru a efectua lucrări de construcţie;
 • Industria extractivă;
 • Industria lemnului şi articolelor din lemn;
 • Industria de textile şi confecţii;
 • Producerea de piei, articolelor din piele;
 • Fabricarea hârtiei şi cartonului;
 • Producerea articolelor din cauciuc şi material plastic;
 • Prelucrarea metalelor;
 • Produse de poligrafie;
 • Frigidere şi frigorifere pentru păstrarea produselor;
 • Alte activităţi de producere;
 • Prestări servicii.
Suma împrumutului Până la 300 000 MDL. Creditele se eliberează doar în MDL.
Termeni de  creditare

Proiectul PNAET posedă 2 surse de finanţare - RISP I refinanţare şi FIDA 1 refinanţare. În acest sens, termenul de creditare este de până la 5 ani.

Pentru resursele RISP 1 DLC perioada minimă de acordare a creditului este de 2 ani, iar pentru resursele FIDA 1 DLC perioada minimă de creditare este de 4 ani.

Grant

La rambursarea fără întârzieri a sumei principale a împrumutului, 40% din suma acestuia devine grant nerambursabil, fără dobândă.

În caz de întârzieri de plăţi în termen din partea beneficiarului cu mai mult de 5 zile lucrătoare, porţiunea de grant devine credit rambursabil cu dobândă.

Mijloace circulante La etapa actuală, se pot finanţa active circulante în proporţie de până la 20% din suma creditului.
Contribuția proprie Contribuţia proprie a beneficiarului este de min 10% din valoarea investiţiei.
Rata dobânzii

Este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 decembrie şi 15 iunie. Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Ratele dobânzii finale la instituţiile bancare este stabilită de la ratele de bază stabilite de DLC și plasate pe portalul ministerului finanțelor.

Instituțiile financiare participante
 • B.C.”FinComBank” S.A.
 • B.C.”Moldindcombank” S.A.
 • B.C.”Victoriabank” S.A.
 • B.C.”Moldova Agroindbank” S.A.
 • B.C.”Energbank” S.A.
 • B.C.”Mobiasbancă” S.A.
 • Î.M.O.M. “MoldCredit” S.R.L.