MOSEFF

img moseff

Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova a fost lansată de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cu scopul  susţinerii investiţiilor în eficienţa energetică de către întreprinderile din Moldova. Cu ajutorul MoSEFF, BERD a oferit suma de 20 milioane euro pentru creditare prin intermediul băncilor partenere locale.

 

Pentru a face investiţiile în proiecte de eficienţă energetică mai atractive, MoSEFF oferă o componentă de grant pentru proiecte eligibile. În funcţie de economiile de energie şi reducerea emisiilor de CO2 realizate, componenta grantului poate fi  între 5% şi 20% din suma creditului.

 

Pentru facilitarea şi accelerarea investirii în eficienţa energetică echipa MoSEFF oferă asistenţă tehnică şi recomandări pentru optimizarea consumului de energie.

 

Beneficiarii
 • Orice companie privată, firmă înfiinţată în baza legislaţiei Republicii Moldova şi care operează în Republica Moldova.
 • Companiile care nu sunt în proprietatea sau sub conducerea Guvernului Republicii Moldova, Municipiilor sau altor organe: politice, guvernamentale, administrative, agenţiilor sau subdiviziunilor.
 • Companiile trebuie să fie comercial viabile şi să corespundă criteriului de creditare al băncilor partenere.
 • Companiile nu trebuie să se ocupe cu producerea şi distribuirea: produselor din tutun, produselor alcoolice, jocurilor de azart şi armamentului.
 • Companiile trebuie să activeze în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova privind ocrotirea sănătăţii şi a mediului ambiant.
 • Companiile şi proiectele propuse trebuie să fie financiar viabile.
 • Finanţarea va fi utilizată pentru investiţiile care optimizează consumul de energie al instalaţiilor de producţie existente.
Activități eligibile

Finanţarea este îndreptată spre investiţiile de promovare a eficienţei energetice şi producţiei de energii regenerabile.

Proiectele eligibile trebuie să conducă la reducerea consumului de energie primară, reducerea emisiilor de CO2 şi, în general, la îmbunătăţirea utilizării raţionale a energiei în industrii, agro-business şi clădiri comerciale. Economiile de energie termică, combustibili şi de energie electrică şi reducerea emisiilor de CO2 pot fi realizate prin punerea în aplicare a măsurilor şi a tehnologiilor în:

 • Reabilitarea şi înlocuirea cazanelor
 • Izolarea termică a conductelor de abur si apă caldă
 • Trecerea de la încălzirea cu energie electrică la cea pe bază de combustibil
 • Instalarea geamurilor noi
 • Izolarea termică a pereţilor, acoperişurilor şi a podelelor
 • Ameliorarea proceselor prin instalarea echipamentului de control, evidenţă şi măsurare
 • Echipamentul şi componente noi ale cazanelor, micşorarea consumului de combustibil convenţional.
 • Instalarea echipamentului de recuperare a căldurii în sistemele de ventilare
 • Restabilirea sistemelor de comprimare a aerului
 • Instalarea uşilor turnante sau duble
 • Colectoare solare

Proiectele care aplică tehnologii avansate, pot fi eligibile pentru granturi mai mari:

 • Cogenerare (producerea energiei electrice şi termice) şi trigenerare
 • Cazane cu condensare
 • Pompe de căldură
 • Izolarea termică
 • Colectoare solare
 • Sisteme de răcire prin evaporare sau absorbţie
 • Turbo-compresoare cu sisteme performante de control
 • Motoare electrice cu sisteme performante de control şi varierea rotaţiilor
 • Sisteme de Management Energetic
 • Bilanţul Dinamic al sistemelor de încălzire şi răcire

Alte cerinţe care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de finanţare MoSEFF şi de plată a stimulentelor de finanţare includ:

 • Una dintre băncile participante trebuie să fie interesată să lucreze cu compania care a aplicat pentru grant.
 • Debitorul nu beneficiază de nici un alt program de granturi finanţat de CE. Solicitantul trebuie să declare în scris că nu a primit nici un alt suport de finanţare pentru acelaşi proiect înainte de a primi orice tip de asistenţă tehnică din partea MoSEFF.
 • În cadrul proiectului va prevala eficienţa energetică, altfel doar componenta relevantă va fi considerată eligibilă pentru finanţare în cadrul MoSEFF.

    

 O listă completă cu activităţi eligibile o puteți găsi pe site-ul www.moseff.org.

 

Activități neeligibile
 • Încasările din împrumuturi nu pot fi utilizate pentru:
 • Investiţiile în clădiri noi care sunt deja supuse unor standarde de eficienţă energetică stabilite la nivel naţional;
 • Investiţiile în imobile numai cu scopul de a obţine profit pe termen scurt sau mediu din vânzări;
 • Finanţarea pentru cumpărarea terenurilor;
 • Refinanţarea datoriei existente.

       

O listă completă cu activităţi neeligibile o găsiţi pe site-ul www.moseff.org

 

Mărimea împrumutului Mărimea creditului MoSEFF este între 10 mii şi 2 milioane de euro.
Termenul creditului 3-5 ani
Perioada de grație Perioada de graţie la credit este de până la 12 luni, iar la dobânzi este de până la 3 luni dacă este argumentată de planul de afaceri şi proiectul demarat de solicitant.
Grant Pentru ca investiţia în Eficienţa Energetică (EE) şi Energiile Regenerabile (ER) să devină mai atractivă, MoSEFF oferă plăţi de stimulare (granturi) pentru proiecte eligibile. În dependenţă de proiect, grantul atinge între 5 % şi  20 % din suma creditului. 
Contribuția proprie Contribuţia proprie a solicitantului este de min. 20% din valoarea proiectului investiţional.
Rata dobânzii Rata dobânzii este stabilită de instituția bancară pentru fiecare client în parte.
Băncile partenere MoSEFF
 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Banca Comercială Română Chişinău”S.A.
 • BC „ProCredit Bank ”S.A.
 • BC „Mobiasbanca - Groupe Société Générale” SA